Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Atnaujinta: 2022 01 07

Vyriausybės programa

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo

Vienodas startas: 2021-2024 m. ŠMSM  darbotvarkė

 

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030)

 

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija

Plėtros programos

Ministerijos strateginis veiklos planas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. veiklos planas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. veiklos planas

Ministerijos lėšų planavimas ir naudojimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklės (2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-75, 2019-03-27 įsakymas Nr. V-334