Komisijos ir darbo grupės

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo rengimo darbo grupei pateikti siūlymai