Sportas

Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas

Atnaujinta: 2021 10 15

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAI

Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimas

2021 m. 

Įsakymas dėl konkurso sąlygų 2021 metų Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo (2021-10-14 V-1886)

TAMS lėšų skyrimo įsakymas (2021-10-11 Nr. V-1870)

TAMS varžybų finansavimo konkurso vertinimo komisijos protokolas (2021 -09-07 Nr. SG6-35)

TAMS lėšų skyrimo įsakymas (2021 09-14 d. Nr. V-1658)

2021 m.  liepos 23 d. įsakymas Nr. V-1342 „Dėl konkurso sąlygų 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo“

2020 m.

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo nr. V-800 „ Dėl tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas

2021 m. 

2021-03-24 įsakymas Nr. V-442 "Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymo nr. v-442 „dėl lėšų skyrimo 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo

2021-03-18 įsakymas Nr. V-423 “Dėl dokumentų formų patvirtinimo”

 

2020 m.

2020-08-12 įsakymas Nr. V-1216 “Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo kontrolės pažymos formos patvirtinimo”

2020-08-04 Įsakymas Nr. V- 1151 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2020 M. TARPTAUTINĖMS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBOMS“
ir lėšų paskirstymas

2020-05-13 įsakymas Nr. V-710 „Dėl 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolės plano patvirtinimo“

2020-03-27 įsakymas Nr. V-466 "Dėl lėšų skyrimo 2020 metų neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

2020-03-10 įsakymas Nr. V-344 "Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS

2021 m. aukšto meistriškumo sporto programos

2021 m. neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programos 

2020 m. aukšto meistriškumo sporto programos

 

LIETUVOS RESPULIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI