Sportas

Rentos

Atnaujinta: 2021 10 07

Sporto šakų, kurių sportininkams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 25 straipsniu, Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1302 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 – 2021 m. įsakymais yra skirtos rentos, sąrašas

Eil.

Nr.

Sporto šaka

Laimėjimas, varžybų pavadinimas, vykdymo vieta

2019 metai

1.

Stalo tenisas

1 vieta, 2013 m. XXII kurčiųjų žaidynės, Sofija

2.

Aklųjų riedulys

1 vieta, 2016 m. paralimpinės žaidynės, Rio de Žaneiras

3.

Krepšinis

1 vieta, 2003 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas, Stokholmas

4.

Boksas

3 vieta, 2012 m. olimpinės žaidynės, Londonas

5.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

6.

Plaukimas

1 vieta, 2012 m. olimpinės žaidynės, Londonas

7.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

8.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

9.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

10.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

11.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

12.

Lengvoji atletika

2 vieta,  1992 m.  paralimpinės žaidynės, Barselona

13.

Aklųjų riedulys

2  vieta, 2000 m. paralimpinės žaidynės, Sidnėjus

14.

Aklųjų riedulys

2  vieta, 2000 m. paralimpinės žaidynės, Sidnėjus

15.

Lengvoji atletika

2  vieta, 2000 m. paralimpinės žaidynės, Sidnėjus

16.

Lengvoji atletika

2 vieta,  1996 m.  paralimpinės žaidynės, Atlanta

17.

Aklųjų riedulys

2  vieta, 2008 m. paralimpinės žaidynės, Pekinas

18.

Aklųjų riedulys

2  vieta, 2008 m. paralimpinės žaidynės, Pekinas

2020 metai

19.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

20.

Krepšinis

1 vieta, 2017 m. kurčiųjų žaidynės, Samsunas

21.

Aklųjų riedulys

1  vieta, 2016 m. paralimpinės žaidynės, Rio de Žaneiras

2021 metai

22.

Krepšinis

1 vieta, 2013 m. XXII kurčiųjų žaidynės, Sofija

23.

Stalo tenisas

1 vieta, 2008 m. Europos stalo teniso čempionatas, Sankt Peterburgas

24.

Irklavimas*

2 vieta, 2016 m. olimpinės žaidynės, Rio de Žaneiras

25.

Aklųjų riedulys*

2  vieta, 2008 m. paralimpinės žaidynės, Pekinas

 

  • Pateikti dokumentai rentai skirti