Vaikas lankys mokyklą

Pagrindinis ugdymas

Paskirtis. Pagrindinis ugdymas yra privalomas, apima 5–10 klases. Paprastai jose mokosi 11–16 metų mokiniai. Jie ugdomi pagrindinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose. Pagrindinio ugdymo 9–10 klasės atitinka I–II gimnazijų klases. Lietuvoje privaloma mokytis iki 16 metų.

Priėmimas. Paprastai mokykla priima jos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius vaikus (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), tačiau, jei klasėje lieka laisvų vietų, mokykla gali priimti ir iš kitų teritorijų. Priėmimas gali vykti visus mokslo metus. Dėl pateikiamų dokumentų sąrašo, priėmimo datų, gyvenamosios vietos registravimo poreikio ir kitų klausimų reikėtų kreiptis į pasirinktą mokyklą.

Mokestis. Ugdymas, išskyrus privačias bendrojo ugdymo mokyklas, nemokamas. Tėvai moka tik už papildomas paslaugas.

Kalba. Dažniausiai lietuvių. Yra įstaigų, kuriose ugdoma ir kitomis kalbomis: anglų, prancūzų, rusų, lenkų, kt.

Pagrindinio išsilavinimo įgijimas. Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus 10 klasę (gimnazijoje II klasė) ir išlaikius privalomą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).