Vaikas lankys mokyklą

Paskirtis. Pradinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Į pirmą klasę gali ateiti ir šešiamečiai, jei vaikas metais anksčiau buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų išvados dėl vaiko brandumo yra neprivalomos. Pradinis ugdymas apima 1–4 klases (paprastai 7–11 metai). Pradinės klasės gali būti steigiamos mokyklose-darželiuose, pradinėse, pagrindinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose.

Priėmimas. Norint užregistruoti vaiką į pradinę mokyklą, reikia kreiptis į pasirinktos mokyklos administraciją. Paprastai mokykla priima jos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius vaikus (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą), tačiau, jei klasėje lieka laisvų vietų, mokykla gali priimti vaikus ir iš kitų teritorijų. Priėmimas gali vykti visus mokslo metus. Dėl pateikiamų dokumentų sąrašo, priėmimo datų, gyvenamosios vietos registravimo poreikio ir kitų klausimų reikėtų kreiptis į pasirinktą mokyklą.

Mokestis. Pradinis ugdymas, išskyrus privačias švietimo įstaigas, yra nemokamas. Tėvai moka už papildomas paslaugas: maitinimą, vaiko priežiūrą po pamokų. Privačių mokyklų kaina labai skiriasi: ji gali svyruoti nuo 58 iki 14 999 eurų per metus.

Kalba. Dažniausiai lietuvių. Yra įstaigų, kuriose ugdoma ir kitomis kalbomis: anglų, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių, baltarusių ir kt.