Vaikas lankys mokyklą

Vidurinis ugdymas

Paskirtis. Vidurinis ugdymas yra neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijos III–IV klasės). Taip pat galima mokytis ir profesinio mokymo įstaigose ir įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesija.

Priėmimas. Norint pratęsti mokymąsi ir įgyti vidurinį išsilavinimą, reikia kreiptis į pasirinktą mokyklą, kurioje teikiamos vidurinio ugdymo programos.

Jeigu jaunuolis pilnametis, tai yra, turi 18 metų, mokymo sutartis pasirašoma su juo pačiu, jeigu jam nėra 18 metų, sutartis pasirašoma su tėvais.

Mokestis. Ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose yra nemokamas. Tėvai moka tik už papildomas paslaugas.

Kalba. Dažniausiai lietuvių. Tačiau yra mokyklų, kuriose ugdoma kitomis kalbomis: anglų, rusų, lenkų, prancūzų.

Vidurinio išsilavinimo įgijimas. Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius privalomus brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas ir 1 pasirinkto dalyko egzaminas. Jei mokinys pageidauja, gali laikyti ir daugiau egzaminų (iki 6). Išlaikius 2 brandos egzaminus gaunamas brandos atestatas.

Stojantieji į valstybės finansuojamą studijų vietą Lietuvos aukštosiose mokyklose turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos brandos egzaminus. Stojant į universitetus šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų bendras aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40, o į kolegijas – ne mažesnis negu 25. Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems bendras vidurkis skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.
Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pakanka būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Užsienio lietuviams, stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, prie stojimo balų pridedamas dar 1 papildomas balas.