Teisinė informacija

Ilgalaikio švietimo strateginio planavimo rezultatai: Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos įgyvendinimas per XVII Vyriausybės programą
Susiję dokumentai 0
Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos (Europos Komisija) (2021)
Susiję dokumentai 0
Kokybiškas švietimas visiems (2020)
Susiję dokumentai 0
Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai (2020)
Susiję dokumentai 0
Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Ramutė Bruzgelevičienė (2020)
Susiję dokumentai 0
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 15)