ES investicijos

Tyrimai

Atnaujinta: 2014 11 13

Tyrimai, susiję su ES struktūrinės paramos planavimu ir administravimu

Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė  Priedas 1

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas

Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)

Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007):

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007):

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007):