Viešosios konsultacijos

Galimybė ugdytis dvejus metus pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Atnaujinta: 2021 12 06
Parengtas naujo teisės akto „Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo“ projektas ir „Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas. 
Dokumentų pagrindu bus įteisinta galimybė vaikui, kuris tėvų (globėjų) sprendimu į priešmokyklinį ugdymą 2021 m. atėjo 5 metų, ugdytis dvejus metus. Tolia galimybė galios ir 2022 m., ir vėlesniais metais. 
Teisės aktų projektai vaikui, kuris 2021 m. pradėjo ugdytis pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, tokios galimybės Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nenumato, nes vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 m. privalo pradėti ugdytis pagal pradinio ugdymo programą. 
 
 
Siūlymus dėl teisės aktų projektų galima teikti iki 2021 m. gruodžio 13 d. vyr. specialistei Ilonai Grigaravičienei, el. p. lona.Grigaraviciene@smm.lt