Viešosios konsultacijos

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas dėl studijų finansavimo modelio pertvarkos

Atnaujinta: 2021 12 02

Rengiamas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas dėl studijų finansavimo modelio pertvarkos, valstybės finansuojamų studijų vietų planavimo ir valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti paskirstymo.

Studijų finansavimo modelio keitimo tikslas – skatinti aukštąsias mokyklas daugiau dėmesio skirti geresnei studijų kokybei, todėl siūloma aukštosioms mokykloms skirti bazinį finansavimą studijoms ne tik pagal priimtuosius, bet ir orientuojantis į studijų kokybę. Naujasis mišrus finansavimo modelis turėtų ne tik studijų krepšelio, bet ir papildomų elementų.

Valstybės lygiu būtų nustatomos pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų kryptys, kuriose priėmimas neribojamas, o kitos valstybės finansuojamos vietos būtų nustatomos pagal studijų kryptis arba studijų programas.

Visas priėmimas į aukštojo mokslo studijas būtų vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui vykdyti (LAMA BPO), rezultatai fiksuojami LAMA BPO sistemoje, kad būtų matomi visi priėmimo duomenys, būtų vykdoma duomenų analizė ir analitika.

Mokslo ir studijų finansavimas. Siūlomi pokyčiai

Su parengtu teisės akto projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), nuoroda čia.