Viešosios konsultacijos

Vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo tvarkos aprašo projektas

Atnaujinta: 2021 11 18

Parengtas naujos redakcijos „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo“ projektas. Atnaujinta tvarka padės sklandžiau įgyvendinti naujas bendrąsias ugdymo programas.

Nauja dokumento redakcija pakeis šiuo metu galiojantį  „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą“, patvirtintą švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V- 755.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektas