Teisinė informacija

Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ poveikio vertinimas
Susiję dokumentai 0
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų metu atliktų tyrimų / galimybių studijų sąrašas
Susiję dokumentai 0
Švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir moksleivių tėvų nuomonės tyrimas apie ES paramą mokykloms, informaciją apie ES paramą ir švietimo politiką kanalus, patyčių situaciją mokykloje bei tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklas
Susiję dokumentai 0
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė
Susiję dokumentai 0
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas
Susiję dokumentai 0
Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)
Susiję dokumentai 0
Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)
Susiję dokumentai 0
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 11)