Kontaktai

Asmenų priėmimas ir aptarnavimas Kab. nr.
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
+370 5 219 1190
A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius
109
Danguolė Baliukynienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1190
A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius
109
Konsultacijos dėl testavimo ir vakcinavimo Kab. nr.
Konsultacijos dėl testavimo ir vakcinavimo
+370 700 38 801
Strateginio planavimo skyrius Kab. nr.
Ričardas Ališauskas vedėjas
+370 686 21 362
122
Rita Dukynaitė vyriausioji patarėja
+370 687 03 481
123
Ugnė Cibulskaitė vyriausioji specialistė
+370 616 48 127
121
Giedrė Vėsulaitė vyriausioji specialistė
+370 611 47 015
123
Evelina Raudytė-Lipeikienė vyresnioji specialistė
+370 687 96 177
121
Violeta Vilkoitytė vyriausioji specialistė
+370 618 19 208
123
Ministerijos vadovybė Kab. nr.
Jurgita Šiugždinienė ministrė
+370 5 2191225
225
Julija Būtėnaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191225
Priimamasis
Agnė Kudarauskienė viceministrė
+370 5 2191152
352
Ramūnas Skaudžius viceministras
+370 5 2191154
354
Linas Obcarskas viceministras
+370 5 2191245
345
Violeta Nakova vyriausioji specialistė
+370 5 2191153
Priimamasis
353
Gintautas Jakštas viceministras
+370 5 2191226
226
Julius Lukošius kancleris
+370 5 2191227
227
Inga Masiukienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1226
Priimamasis
Ministro patarėjai ir padėjėjai Kab. nr.
Dainoras Lukas patarėjas
+370 616 08 857
483
Justina Kugytė projektų vadovė
+370 655 03 010
241
Rasa Kulvietienė patarėja
+370 619 89 361
488
Andrius Zalitis patarėjas
+370 614 05 120
483
Agnė Andriuškevičienė patarėja
+370 617 20 989
483
Alvija Černiauskaitė visuomeninė konsultantė
Ignas Gaižiūnas patarėjas
+370 5 2191241, +370 616 25 492
241
Atašė Kab. nr.
Milda Špėlytė-Letulienė švietimo ir mokslo atašė
+32 24019819
Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
Brigita Serafinavičiūtė švietimo ir mokslo atašė
Jurgita Petrauskienė švietimo ir mokslo atašė
+33 7 060 52 26 29
Specialistai, nepriskirti padaliniui Kab. nr.
Dainius Dzimanavičius vyriausiasis specialistas dėl asmens duomenų ir informacinių duomenų apsaugos
+370 682 77 874
488
Centralizuota vidaus audito tarnyba, (Savičiaus g. 17, Vilnius) Kab. nr.
Vaidilutė Streikutė vedėja
+370 680 50 370
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370 680 54 710
Rasa Mikučiauskienė vyriausioji specialistė
+370 698 21 046
Živilė Maškovienė patarėja
+370 680 27 126
Aurelija Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370 680 52 982
Komunikacijos skyrius Kab. nr.
Nomeda Barauskienė vedėja
+370 614 65 136
235
Paulina Janulytė vyriausioji specialistė
+370 666 59 642
229
Daiva Banaitienė vyriausioji specialistė
+370 667 22 096
115
Vaidas Karlonas vyriausiasis specialistas
+370 697 66 139
229
Sigita Inčiūrienė vyriausioji specialistė
+370 615 24 568
229
Alma Vijeikytė vyriausioji specialistė
+370 686 74 059
233
Sporto grupė Kab. nr.
Rolandas Zuoza vadovas
+370 674 56 098
172
Gintarė Papartė patarėja
+370 620 21 264
114
Dalia Galnaitytė patarėja
+370 620 50 297
114
Ilona Šimkūnaitė patarėja
+370 620 62 196
114
Inga Daukantienė vyriausioji specialistė
+370 620 29 526
115
Monika Briedytė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1116
115
Laurynas Zibolis vyriausiasis specialistas
+370 611 38 137
115
Inga Gerulskienė vyriausioji specialistė
+370 682 78 942
115
Bendrojo ugdymo departamentas Kab. nr.
Jolanta Navickaitė direktorė
+370 615 68 085
351
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Laimutė Jankauskienė vedėja
+370 600 10 715
347
Ilona Grigaravičienė vyriausioji specialistė
+370 661 05 032
487
Ginvilė Jekentienė vyriausioji specialistė
+370 666 33 188
487
Sandra Valavičiūtė vyriausioji specialistė
+370 618 85 352
487
Švietimo pagalbos skyrius Kab. nr.
Kristina Valantinienė Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atlieka Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjo funkcijas
+370 5 219 1194
486
Vilma Matulionienė vyriausioji specialistė
+370 666 59 321
Volano g. 2
486
Daiva Vaišnorienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1142
482
Lingailė Bagužienė vyriausioji specialistė
+370 620 64 126
486
Jurgita Bagdonaitė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1208
486
Ieva Vedeikytė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1204
482
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Irena Raudienė vedėja
+370 612 66 186
350
Audronė Šuminienė patarėja
+370 686 01 947
349
Elona Bagdanavičienė vyriausioji specialistė
+370 664 46 091
488
Vilma Ferrari vyriausioji specialistė
+370 666 59 773
349
Loreta Graželienė vyriausioji specialistė
+370 615 64 410
346
Rimantas Jokimaitis vyriausiasis specialistas
+370 661 04 612
346
Gabija Kiaušaitė Vyriausioji specialistė
+370 620 91 041
488
Laima Rutkauskienė vyriausioji specialistė
+370 666 44 351
349
Vilija Sipaitė vyriausioji specialistė
+370 615 26 481
488
Andrius Šarmavičius vyriausiasis specialistas
+370 661 09 087
487
Pedagogų skyrius Kab. nr.
Nijolė Putrienė vedėja
+370 612 33 852
366
Audronė Razmantienė vyriausioji specialistė
+370 614 66 439
365
Darius Gudinas vyriausiasis specialistas
+37062041982
365
Liucija Jasiukevičienė vyriausioji specialistė
+370 666 32 714
366
Vaiva Stanionė vyriausioji specialistė
365
Ilona Valavičienė vyriausioji specialistė
+370 697 98 940
366
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas Kab. nr.
Aidas Aldakauskas direktorius
+370 614 32 685
234
Jonas Vasiliauskas Patarėjas
+370 698 18 403
Basanavičiaus g. 30, Vilnius
1
Vyacheslav Gipich konsultantas
+370 620 67 468
118
Mokyklų veiklos skyrius Kab. nr.
Lina Miliuvienė vyriausioji specialistė
+370 661 05 361
115
Alvydas Puodžiukas vedėjas
+370 686 01 964
116
Viktorija Znojevaitė vyriausioji specialistė
+370 618 77 991
115
Daiva Paškevičienė vyriausioji specialistė
+370 613 67 181
115
Stanislava Strolaitė patarėja
+370 619 54 425
115
Egidijus Šteimantas vyriausiasis specialistas
+370 619 68 890
Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
216
Regioninės politikos analizės skyrius Kab. nr.
Virginijus Mažeika vedėjas
+370 687 97 641
Vilniaus g. 42, Kaunas
216
Asta Paliokaitė vyriausioji specialistė
+370 694 50 620
Vilniaus g. 42, Kaunas
217
Virginija Kazakauskienė vyriausioji specialistė
+370 609 97 180
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Lina Kantautienė vyriausioji specialistė
+370 619 87 920
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Ramutė Kulikauskienė vyriausioji specialistė
+370 609 97 183
Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
216
Meilė Labeikytė vyriausioji specialistė
+370 609 98 126
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Šapalienė vyriausioji specialistė
+370 617 34 312
Basanavičiaus g. 30, Vilnius
3
Alma Valevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 609 97 176
Vilniaus g. 42, Kaunas
215
Jonas Vaščėga vyriausiasis specialistas
+370 609 97 178
Kauno g. 117, Marijampolė
309
Beta Zaveckienė vyriausioji specialistė
+370 613 68 670
Kauno g. 117 Marijampolė
307
Asta Vaznienė vyriausioji specialistė
+370 614 21 609
Kauno g. 117 Marijampolė
Jūratė Venckienė vyriausioji specialistė
+370 609 97 361
Sakalausko g. 10, Alytus
317
Jurga Zacharkienė vyriausioji specialistė
+370 612 68 765
Vilniaus g. 263, Šiauliai
Gintaras Bakanas vyresnysis specialistas
+370 609 97 174
Utenio a. 8, Utena
212
Aušra Jankauskienė vyresnioji specialistė
+370 619 55 449
Vilniaus g. 263, Šiauliai
113
Gintautas Meilūnas vyriausiasis specialistas
+370 680 42 744
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Alfonsas Meškys vyriausiasis specialistas
+370 614 05 594
Basanavičiaus g. 30, Vilnius
3
Regina Pocienė vyriausioji specialistė
+370 673 44 295
Respublikos g. 32, Telšiai
301
Elena Stanienė vyresnioji specialistė
+370 615 75 801
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Tarasevičienė vyresnioji specialistė
+370 619 62 503
Sakalausko g. 10, Alytus
318
Užsienio lietuvių skyrius Kab. nr.
Virginija Rinkevičienė vedėja
+370 615 35 195
485
Elvyra Buzienė vyriausioji specialistė
+370 666 59 852
484
Rūta Stanaitienė vyriausioji specialistė
+370 661 09 811
484
Daiva Žemgulienė vyriausioji specialistė
+370 661 09 525
484
Rūta Ramanauskienė vyresnioji specialistė
+370 666 59 498
484
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas Kab. nr.
Laima Taparauskienė direktorė
+370 616 20 346
476
Daina Lukošiūnienė patarėja
+370 686 01 929
480
Jurgis Vasiliauskas patarėjas
+370 666 97 060
477
Loreta Žadeikaitė vyriausioji patarėja
+370 686 21 364
112
Studijų skyrius Kab. nr.
Giedrė Pačėsienė vedėja
+370 664 43 688
357
Indrė Mitkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 620 84 121
176
Albertas Žalys vyriausiasis specialistas
+370 685 58 851
480
Daiva Vipartienė patarėja
+370 616 18 843
357
Diana Kristina Paškonytė vyriausioji specialistė
+370 666 59 299
236
Salvinija Petrulytė vyriausioji specialistė
+370 661 09 875
478
Eglė Remeisienė vyriausioji specialistė
+370 616 85 136
236
Skirmantė Smalskytė vyriausioji specialistė
+370 615 74 139
478
Mokslo skyrius Kab. nr.
Tadas Juknevičius vedėjas
+370 5 219 1199
268
Artūras Malysis vyriausiasis specialistas
+370 614 66 945
269
Aušra Gribauskienė vyriausioji specialistė
+370 661 09 263
271
Marina Pociūtė vyriausioji specialistė
+370 684 11 696
270
Jūratė Vlaščenkienė vyriausioji specialistė
+370 686 91 783
271
Technologijų ir inovacijų skyrius Kab. nr.
Zita Duchovskienė vedėja
+370 698 51 059
239
Aistė Vilkanauskytė patarėja
+370 687 37 745
479
Dainė Denisovienė vyriausioji specialistė
+370 620 96 250
479
Jūratė Vizbarkienė vyriausioji specialistė
+370 666 44 315
477
Mokymosi visą gyvenimą departamentas Kab. nr.
Julius Jakučinskas direktorius
+370 656 03 011
363
Profesinio mokymo skyrius Kab. nr.
Joana Vilimienė vedėja
+370 618 00 412
Volano g. 2
369
Goda Bartkevičienė vyriausioji specialistė
+370 618 89 550
370
Audronė Gudonytė vyriausioji specialistė
+370 620 68 967
369
Romualda Kavaliauskienė vyresnioji specialistė
+370 620 46 615
370
Dalia Švelnienė vyriausioji specialistė
+370 614 57 507
370
Jolanta Zabietienė vyriausioji specialistė
+370 666 59 354
370
Rūta Žukauskaitė vyriausioji specialistė
+370 614 90 048
369
Neformalaus švietimo skyrius Kab. nr.
Tomas Pūtys vedėjas
+370 686 13 797
368
Aušra Birietienė vyriausioji specialistė
+370 664 46 081
367
Emilija Bugailiškienė vyriausioji specialistė
+370 614 58 454
367
Gabrielė Kartanaitė
+370 616 92 807
237
Giedrė Ulytė vyriausioji specialistė
+370 620 30 635
237
Ekonomikos departamentas Kab. nr.
Eglė Radėnienė direktorė
+370 5 219 1164, +370 684 26 858
364
Švietimo ir sporto ekonomikos skyrius Kab. nr.
Jolita Mackevičienė vedėja
+370 666 55 280
362
Danutė Bužinskienė vyriausioji specialistė
+370 686 37 086
360
Vitalija Naudžiuvienė vyriausioji specialistė
+370 618 29 438
361
Rūta Povilaitienė vyriausioji specialistė
+370 664 88 515
360
Jolanta Tankevičienė vyriausioji specialistė
+370 682 32 887
361
Irma Žabelovičienė vyriausioji specialistė
360
Mokslo ir studijų ekonomikos skyrius Kab. nr.
Vaida Balkuvienė vedėja
+370 666 59 716
358
Kęstutis Gansiniauskas vyriausiasis specialistas
+370 616 45 387
358
Viktorija Pachalkienė vyriausioji specialistė
+370 614 23 186
358
Dovilė Puplinskaitė vyriausioji specialistė
+370 618 19 213
358
Investicijų skyrius Kab. nr.
Gintara Viskantė Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vyresnioji specialistė, laikinai atlieka Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vedėjo funkcijas
+370 666 59 102
359
Diana Sys vyresnioji specialistė
+370 666 44 100
359
Tarptautinių investicijų koordinavimo departamentas (Basanavičiaus g. 30, Vilnius) Kab. nr.
Raimondas Paškevičius direktorius
+370 655 03 001
Basanavičiaus g. 30
10
Tarptautinių investicijų planavimo skyrius Kab. nr.
Algminas Pakalniškis vedėjas
+370 655 03 003
Basanavičiaus g. 30
7
Jūratė Abdulskytė vyriausioji specialistė
+370 686 20 468
Basanavičiaus g. 30
2
Giedrė Gervienė vyriausioji specialistė
+370 618 89 037
Basanavičiaus g. 30
2
Nerija Lučinskaitė vyriausioji specialistė
+370 666 55 293
Basanavičiaus g. 30
6
Vytautas Čepas vyriausiasis specialistas
+370 655 03 005
Basanavičiaus g. 30
11
Agnė Gaidamavičienė vyriausioji specialistė
+370 620 43 529
Basanavičiaus g. 30
11
Marius Jakubauskas vyriausiasis specialistas
+370 615 65 153
Basanavičiaus g. 30
11
Lina Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 664 43 519
Basanavičiaus g. 30
9
Jolanta Sabaitė-Želvienė patarėja
+370 664 43 637
Basanavičiaus g. 30
11
Rimantė Rotkevičienė vyriausioji specialistė
+370 666 59 428
Basanavičiaus g. 30
2
Rita Ulkienė vyresnioji specialistė
+370 615 24 833
Basanavičiaus g. 30
2
Tarptautinių investicijų įgyvendinimo skyrius Kab. nr.
Gražina Meiduvienė vedėja
+370 612 05 263
Kristina Jokšienė vyresnioji specialistė
+370 674 56 096
Basanavičiaus g. 30
9
Inga Dundulienė vyriausioji specialistė
+370 664 88 185
Basanavičiaus g. 30
8
Egidija Kasperiūnienė vyriausioji specialistė
+370 610 21 397
Basanavičiaus g. 30, Vilnius
8
Asta Žurauskaitė vyriausioji specialistė
+370 615 78 510
Basanavičiaus g. 30
6
Jurgita Čiutaitė vyriausioji specialistė
+370 620 92 709
Basanavičiaus g. 30
8
Vitalija Vitta vyresnioji specialistė
+370 615 98 428
Basanavičiaus g. 30
6
Dominykas Žitkauskas vyriausiasis specialistas
+370 614 06 041
J.Basanavičiaus g. 30
9
Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas Kab. nr.
Jurga Strumskienė direktorė
+370 615 35 203
232
Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyrius Kab. nr.
Vilija Gelažauskaitė vedėja
+370 697 66 521
231
Rasa Pečiukonienė patarėja
+370 664 900 48
230
Simona Dzikauskaitė vyriausioji specialistė
+370 620 35 411
230
Aušvydas Kazlauskas vyriausiasis specialistas
+370 698 55 079
233
Asta Mikailionienė vyresnioji specialistė
+370 618 87 853
231
Dvišalio bendradarbiavimo skyrius Kab. nr.
Rūta Jacinavičienė vyriausioji specialistė
+370 614 48 412
230
Vaida Peciukonienė vyriausioji specialistė
+370 694 56 932
230
Aurelija Širkaitė vyriausioji specialistė
+370 614 82 979
233
Sigitas Stasiulis vyriausiasis specialistas
+370 649 62 799
230
Administravimo departamentas Kab. nr.
Tomas Gedminas Direktorius
+370 615 21 697
103
Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyrius Kab. nr.
Vanda Kerpauskaitė vedėja
+370 698 17 475
113
Gintas Nugaras vedėjo pavaduotojas
+370 687 30 722
175
Aušra Ustinavičiūtė vyriausioji redaktorė
+370 615 80 469
118
Edmundas Jonuška vyriausiasis specialistas
+370 614 16 329
A. Volano g. 2, Vilnius
120
Antanas Matakanskas vyriausiasis specialistas
+370 615 59 760
113
Ingrida Radzevičienė vyriausioji specialistė
+370 665 00 211
175
Edmundas Rupšlaukis vyriausiasis specialistas
+370 616 07 053
120
Darius Cibulskis vyriausiasis specialistas
+370 5 219 1193, +370 678 85 296
175
Erika Marcinkienė vyriausioji specialistė
+370 687 54 158
113
Reda Asakavičiūtė vyriausioji redaktorė
+370 615 44 763
118
Gražvydas Vaitiekūnas vyriausiasis specialistas
+370 697 66 300
113
Jolanta Markevičienė vyriausioji specialistė
+370 686 49 935
117
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
+370 5 219 1190, +370 666 32 865
A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius
109
Danguolė Baliukynienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1190, +370 666 32 799
109
Kristina Makauskienė vyriausioji specialistė
+370 612 04 682
117
Rima Skeirienė vyresnioji specialistė
+370 614 38 353
118
Viešųjų pirkimų skyrius Kab. nr.
Gintaras Vaskela vedėjas
+370 618 09 919
240
Jolita Rudzinskienė vyriausioji specialistė
+370 609 97 175
240
Svajūnas Juodka vyriausiasis specialistas
+370 620 95 347
240
Turto valdymo skyrius Kab. nr.
Elona Varanauskienė Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atlieka Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vedėjo funkcijas
+370 616 52 594
240
Rūta Jablonskienė vyriausioji specialistė
+370 620 19 162
243
Laura Jankauskaitė vyriausioji specialistė
+370 664 88 470
243
Rita Jusienė vyriausioji specialistė
+370 620 28 362
243
Danutė Kirsnienė vyriausioji specialistė
+370 612 90 935
243
Finansinės apskaitos skyrius Kab. nr.
Liudmila Taškina vedėja
+370 686 01 743
111
Natalija Kraujalienė vyriausioji specialistė
+370 612 87 169
119
Daiva Lazauskaitė vyriausioji specialistė
+370 664 46 357
109a
109a
Jurgita Mickevičienė vyriausioji specialistė
+370 615 43 579
111
Vilma Mureikienė patarėja
+370 666 55 218
111
Lolita Čepulytė-Stoškienė vyriausioji specialistė
+370 615 52 073
109a
109a
Liudvika Ratiukienė vyriausioji specialistė
+370 661 05 205
119
Ilona Žarnovskienė vyriausioji specialistė
+370 664 88 182
110
Jevgenija Ždanova vyriausioji specialistė
+370 612 71 746
119
Lina Bandzevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 614 30 681
110
Rita Barauskaitė vyresnioji specialistė
+370 697 57 105
110
Jurgita Čiutienė vyriausioji specialistė
+370 687 17 687
109a
109a
Kristina Vasilkovienė vyresnioji specialistė
+370 618 66 126
109a
109a
Teisės skyrius Kab. nr.
Rūta Palevičienė vedėja
+370 697 66 311
104
Enrika Skodminienė vyriausioji specialistė
+370 616 11 357
101
Justina Budnikaitė vyriausioji specialistė
105
Olga Pacevičienė patarėja
+370 612 74 649
102
Jurgita Šerpatauskienė vyresnioji patarėja
+370 615 41 590
101
Vaiva Pangonienė vyriausioji specialistė
+370 618 64 516
105
Giedrė Klusevičienė vyriausioji specialistė
+370 687 54 634
101
Nadežda Kučaidze vyriausioji specialistė
+370 666 59 571
102
Jelena Jarmakovič patarėja
+370 616 96 072
108
Organizacijos vystymo skyrius Kab. nr.
Justė Zokaitienė vedėja
+370 616 99 298
174
Kristina Bukauskienė vyriausioji specialistė
+370 620 33 967
174
Asta Dilytė-Kotenko vyriausioji specialistė
+370 610 49 412
174
Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė vyriausioji specialistė
+370 619 50 759
8
Gintarė Starkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 666 32 806
174
Vigilija Gudauskytė vyriausioji specialistė
+370 666 33 126
236
Arvydas Vaitiekėnas vyriausiasis specialistas dėl antikorupcinių veiklų
+370 619 30 236
Šv. Jono g. 5
4
Personalo skyrius Kab. nr.
Sandra Ragėnaitė vedėja
+370 683 10 938
106
Rita Jucienė patarėja
+370 614 61 503
108
Daina Kiršanskienė vyriausioji specialistė
+370 697 57 509
107
Aira Dudėnienė vyriausioji specialistė
+370 612 34 983
107
Lina Bernatavičienė vyriausioji specialistė
+370 618 49 445
108

Struktūra