Kontaktai

Asmenų priėmimas ir aptarnavimas Kab. nr.
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191190
A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius
109
Danguolė Baliukynienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191189
A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius
109
Konsultacijos dėl testavimo ir vakcinavimo Kab. nr.
Konsultacijos dėl testavimo ir vakcinavimo
+370 700 38 801
Ministerijos vadovybė Kab. nr.
Jurgita Šiugždinienė ministrė
+370 5 2191225
225
Julija Būtėnaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191225
Priimamasis
Agnė Kudarauskienė viceministrė
+370 5 2191152
352
Ramūnas Skaudžius viceministras
+370 5 2191154
354
Linas Obcarskas viceministras
+370 5 2191245
345
Violeta Nakova vyriausioji specialistė
+370 5 2191153
Priimamasis
353
Gintautas Jakštas viceministras
+370 5 2191226
226
Julius Lukošius kancleris
+370 5 2191227
227
Dominykas Žitkauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191226
Priimamasis
Ministro patarėjai ir padėjėjai Kab. nr.
Dainoras Lukas patarėjas
+370 61608857
483
Justina Kugytė projektų vadovė
+370 6 5503010
241
Rasa Kulvietienė patarėja
+37061989361
488
Andrius Zalitis patarėjas
+37061405120
483
Agnė Andriuškevičienė patarėja
+37061720989
483
Alvija Černiauskaitė visuomeninė konsultantė
Ignas Gaižiūnas patarėjas
+370 5 2191241
241
Atašė Kab. nr.
Milda Špėlytė-Letulienė švietimo ir mokslo atašė
+32 24019819
Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
Jurgita Petrauskienė švietimo ir mokslo atašė
+33 7 060 52 26 29
Specialistai, nepriskirti padaliniui Kab. nr.
Sandra Ragėnaitė vyriausioji patarėja
+370 68310938
171
Dainius Dzimanavičius vyriausiasis specialistas dėl asmens duomenų ir informacinių duomenų apsaugos
+370682 77874
Šv. Jono g. 5
9
Arvydas Vaitiekėnas vyriausiasis specialistas dėl antikorupcinių veiklų
+370619 30236
Šv. Jono g. 5
4
Centralizuota vidaus audito tarnyba, (Savičiaus g. 17, Vilnius) Kab. nr.
Vaidilutė Streikutė vedėja
+370680 50370
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370680 54710
Rasa Mikučiauskienė vyriausioji specialistė
+37069821046
Vaida Ananeva vyriausioji specialistė
+370694 90378
Živilė Maškovienė patarėja
+370680 27126
Jolita Pašukonienė vyriausioji specialistė
+370 612 94506
Aurelija Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370680 52982
Komunikacijos skyrius Kab. nr.
Nomeda Barauskienė vedėja
+37061465136
235
Paulina Janulytė vyriausioji specialistė
+370 666 59642
229
Daiva Banaitienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191235
115
Vaidas Karlonas vyriausiasis specialistas
+370 697 66139
229
Sigita Inčiūrienė vyriausioji specialistė
+37061524568
229
Alma Vijeikytė vyriausioji specialistė
(8 5) 219 1233
233
Vigilija Gudauskytė vyresnioji specialistė
+370 666 33126
236
Strateginių programų skyrius Kab. nr.
Ričardas Ališauskas vedėjas
+370 5 2191122, +37068621362
122
Rita Dukynaitė vyriausioji patarėja
+370 5 2191123
123
Ugnė Cibulskaitė vyriausioji specialistė
+37061648127
121
Asta Dilytė-Kotenko vyriausioji specialistė
+370 610 49412
121
Vilmantė Germanavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191143
123
Giedrė Vėsulaitė vyriausioji specialistė
+370 611 47015
123
Evelina Raudytė-Lipeikienė vyresnioji specialistė
+370 687 96177
120
Sporto grupė Kab. nr.
Rolandas Zuoza vadovas
+370 5 2191206
116
Monika Briedytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191116
115
Inga Daukantienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191115
115
Marek Kolosovski vyriausiasis specialistas
115
Vidas Stankevičius vyriausiasis specialistas
+370 5 2191114
114
Ilona Šimkūnaitė patarėja
+370 5 2191144
114
Dalia Galnaitytė patarėja
+370 5 2191214
114
Laurynas Zibolis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191234
115
Inga Gerulskienė vyriausioji specialistė
+37068278942
115
Bendrojo ugdymo departamentas Kab. nr.
Jolanta Navickaitė direktorė
+37061568085
351
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Laimutė Jankauskienė vedėja
+370 600 10715
347
Ilona Grigaravičienė vyriausioji specialistė
+370 661 05032
487
Liucija Jasiukevičienė vyriausioji specialistė
+370 666 32714
487
Sandra Valavičiūtė vyriausioji specialistė
+370 618 85352
487
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Irena Raudienė vedėja
+370 5 2191250
350
Audronė Šuminienė patarėja
+370 5 2191249, +37068601947
349
Elona Bagdanavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191181
488
Vilma Ferrari vyriausioji specialistė
+370 5 2191149
349
Jūratė Vosylytė-Abromaitienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191148
346
Loreta Graželienė vyriausioji specialistė
+370 615 64410
346
Rimantas Jokimaitis vyriausiasis specialistas
+370 661 04612
346
Laima Rutkauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191147
349
Vilija Sipaitė vyriausioji specialistė
488
Andrius Šarmavičius vyriausiasis specialistas
+370 661 09087
487
Švietimo pagalbos skyrius Kab. nr.
Gražina Šeibokienė vedėja
+37068703886
348
Kristina Valantinienė vyriausioji specialistė
+370 52191194
486
Vilma Matulionienė vyriausioji specialistė
+370 666 59321
Volano g. 2
486
Daiva Vaišnorienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191142
482
Edita Paliulionienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191195
482
Lingailė Bagužienė vyriausioji specialistė
+370 620 64126
486
Jurgita Bagdonaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191208
486
Ieva Vedeikytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191204
482
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas Kab. nr.
Aidas Aldakauskas direktorius
+37061432685
234
Regioninių mokyklų skyrius (Šv. Jono g. 5, Vilnius) Kab. nr.
Jonas Vasiliauskas vedėjas
+370698 18403
1
Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė vyriausioji specialistė
+370619 50759
8
Mokyklų veiklos skyrius (Šv. Jono g. 5, Vilnius) Kab. nr.
Alvydas Puodžiukas vedėjas
+370686 01964
2
Viktorija Znojevaitė vyriausioji specialistė
+370618 77991
5
Daiva Paškevičienė vyriausioji specialistė
+370613 67181
4
Stanislava Strolaitė patarėja
+370619 54425
5
Egidijus Šteimantas vyriausiasis specialistas
+370 619 68890
Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
216
Regioninės politikos analizės skyrius Kab. nr.
Virginijus Mažeika vedėjas
+370687 97641
Vilniaus g. 42, Kaunas
216
Asta Paliokaitė vyriausioji specialistė
+37069450620
Vilniaus g. 42, Kaunas
217
Vaida Peciukonienė vyriausioji specialistė
+370694 56932
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Virginija Kazakauskienė vyriausioji specialistė
+370 609 97180
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Lina Kantautienė vyriausioji specialistė
+370619 87920
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Ramutė Kulikauskienė vyriausioji specialistė
+370609 97183
Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
216
Meilė Labeikytė vyriausioji specialistė
+370609 98126
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Šapalienė vyriausioji specialistė
+370617 34312
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Alma Valevičiūtė vyriausioji specialistė
+370609 97176
Vilniaus g. 42, Kaunas
215
Jonas Vaščėga vyriausiasis specialistas
+370609 97178
Kauno g. 117 Marijampolė
307
Beta Zaveckienė vyriausioji specialistė
+370613 68670
Kauno g. 117 Marijampolė
307
Asta Vaznienė vyriausioji specialistė
+370614 21609
Kauno g. 117 Marijampolė
Jūratė Venckienė vyriausioji specialistė
+370609 97361
Sakalausko g. 10, Alytus
317
Jurga Zacharkienė vyriausioji specialistė
+370612 68765
Vilniaus g. 263, Šiauliai
Gintaras Bakanas vyresnysis specialistas
+370609 97174
Utenio a. 8, Utena
212
Aušra Jankauskienė vyresnioji specialistė
+370619 55449
Vilniaus g. 263, Šiauliai
113
Gintautas Meilūnas vyriausiasis specialistas
+370680 42744
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Alfonsas Meškys vyriausiasis specialistas
+370614 05594
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Regina Pocienė vyriausioji specialistė
+370673 44295
Respublikos g. 32, Telšiai
301
Elena Stanienė vyresnioji specialistė
+370615 75801
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Tarasevičienė vyresnioji specialistė
+370619 62503
Sakalausko g. 10, Alytus
318
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas Kab. nr.
Laima Taparauskienė direktorė
+370 5 2191176
476
Daina Lukošiūnienė patarėja
+370 5 2191180
480
Jurgis Vasiliauskas patarėjas
+370 5 2191217
477
Loreta Žadeikaitė vyriausioji patarėja
+370 68621364
112
Studijų skyrius Kab. nr.
Giedrė Pačėsienė vedėja
+370 664 43688
357
Indrė Mitkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 620 84121
176
Albertas Žalys vyriausiasis specialistas
+370 5 2191220, +37068558851
480
Daiva Vipartienė patarėja
+370 616 18843
357
Audronė Opulskytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191125
236
Diana Kristina Paškonytė vyriausioji specialistė
+370 666 59299
236
Salvinija Petrulytė vyriausioji specialistė
+370 661 09875
478
Eglė Remeisienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1216
236
Skirmantė Smalskytė vyriausioji specialistė
+370 615 74139
478
Mokslo skyrius Kab. nr.
Tadas Juknevičius vedėjas
+370 5 2191199
268
Aušra Gribauskienė vyriausioji specialistė
+370 661 09263
271
Ginvilė Jekentienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191170
270
Marina Pociūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191210
270
Jūratė Vlaščenkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191171
271
Diana Uždavinienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1169
269
Technologijų ir inovacijų skyrius Kab. nr.
Zita Duchovskienė vedėja
+370 698 51059
239
Aistė Vilkanauskytė patarėja
+32 27759082
479
Dainė Denisovienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191179
479
Jolanta Spurgienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191209
479
Jūratė Vizbarkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191247
477
Mokymosi visą gyvenimą departamentas Kab. nr.
Julius Jakučinskas direktorius
+370 65603011
363
Profesinio mokymo skyrius Kab. nr.
Joana Vilimienė vedėja
+370 618 00412
Volano g. 2
369
Goda Bartkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191205
370
Audronė Gudonytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191238
369
Romualda Kavaliauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191156
370
Danutė Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191207
369
Dalia Švelnienė vyriausioji specialistė
+370 614 57507
370
Jolanta Zabietienė vyriausioji specialistė
+370 666 59354
370
Rūta Žukauskaitė vyriausioji specialistė
+370 614 90048
369
Neformalaus švietimo skyrius Kab. nr.
Tomas Pūtys vedėjas
+37068613797
368
Aušra Birietienė vyriausioji specialistė
+370 664 46081
367
Emilija Bugailiškienė vyriausioji specialistė
+370 614 58454
367
Vida Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191237
237
Milda Petkauskaitė
+370 5 2191163
237
Kamilė Kontrimaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191168
367
Pedagogų veiklos skyrius Kab. nr.
Nijolė Putrienė vedėja
+370 61233852
366
Teresa Aidukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191138
365
Darius Gudinas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191135
365
Audronė Razmantienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
365
Ilona Valavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191134
366
Ekonomikos departamentas Kab. nr.
Eglė Radėnienė direktorė
+370 5 2191164, +37068426858
364
Švietimo ekonomikos skyrius Kab. nr.
Jolita Mackevičienė vedėja
+370 5 2191162
362
Danutė Bužinskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191191
360
Vitalija Naudžiuvienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191161
361
Rūta Povilaitienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191160
360
Jolanta Tankevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191126
361
Mokslo ir studijų ekonomikos skyrius Kab. nr.
Kęstutis Gansiniauskas vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
+370 5 2191248
358
Viktorija Pachalkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191258
358
Dovilė Puplinskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191141
358
Investicijų skyrius Kab. nr.
Laima Kvaraciejienė vedėja
+37068601995
359
Edmundas Jonuška vyriausiasis specialistas
+370 614 16329
359
Gintara Viskantė vyresnioji specialistė
+370 5 2191159
359
Diana Sys vyresnioji specialistė
+370 5 2191259
359
Viešųjų pirkimų skyrius Kab. nr.
Gintaras Vaskela vedėjas
+370 61809919
240
Svajūnas Juodka vyriausiasis specialistas
+370 5 2191240
240
Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas Kab. nr.
Jurga Strumskienė direktorė
+370 5 2191232, +37061535203
232
Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyrius Kab. nr.
Vilija Gelažauskaitė vedėja
+370 697 66521
231
Rasa Pečiukonienė patarėja
+370 5 2191130
230
Simona Dzikauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191230
230
Aušvydas Kazlauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191213
233
Asta Mikailionienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191231
231
Dvišalio bendradarbiavimo skyrius Kab. nr.
Rūta Jacinavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191200
230
Aurelija Širkaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191233
233
Sigitas Stasiulis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191140
230
Užsienio lietuvių skyrius Kab. nr.
Virginija Rinkevičienė vedėja
+370 615 35195
485
Elvyra Buzienė vyriausioji specialistė
+370 666 59852
484
Rūta Stanaitienė vyriausioji specialistė
+370 661 09811
484
Daiva Žemgulienė vyriausioji specialistė
+370 661 09 525
484
Rūta Ramanauskienė vyresnioji specialistė
+370 666 59498
484
Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas (Basanavičiaus g. 30, Vilnius) Kab. nr.
Raimondas Paškevičius direktorius
+370 5 2193550, +37065503001
Basanavičiaus g. 30
10
ES paramos valdymo skyrius Kab. nr.
Algminas Pakalniškis vedėjas
+370 5 219 35 67
Basanavičiaus g. 30
7
Jūratė Abdulskytė vyriausioji specialistė
+370 686 20468
Basanavičiaus g. 30
2
Giedrė Gervienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193572
Basanavičiaus g. 30
2
Nerija Lučinskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193556
Basanavičiaus g. 30
6
Vytautas Čepas vyriausiasis specialistas
+370 5 2193571
Basanavičiaus g. 30
11
Agnė Gaidamavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193561
Basanavičiaus g. 30
11
Marius Jakubauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2193574
Basanavičiaus g. 30
11
Lina Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193565
Basanavičiaus g. 30
9
Jolanta Sabaitė-Želvienė patarėja
+370 5 2193575
Basanavičiaus g. 30
11
Rimantė Rotkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193555
Basanavičiaus g. 30
2
ES paramos įgyvendinimo skyrius Kab. nr.
Justė Zokaitienė vedėja
+370 614 91861
Basanavičiaus g. 30
1
Kristina Bukauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193559
9
Kristina Jokšienė vyresnioji specialistė
+370 5 219 3579
Basanavičiaus g. 30
9
Inga Dundulienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193558
Basanavičiaus g. 30
8
Egidija Kasperiūnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193568
Basanavičiaus g. 30, Vilnius
8
Jolita Rudzinskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193569
Basanavičiaus g. 30
9
Gintarė Starkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2193564
Basanavičiaus g. 30
8
Asta Žurauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193566
Basanavičiaus g. 30
6
Jurgita Čiutaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193578
Basanavičiaus g. 30
8
Dalia Meidutė-Birulienė vyresnioji specialistė
+37052193576
Basanavičiaus g. 30
6
Vitalija Vitta vyresnioji specialistė
+370 5 2193554
Basanavičiaus g. 30
6
Teisės ir administravimo departamentas Kab. nr.
Tomas Gedminas Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnysis patarėjas, atliekantis Teisės ir administravimo departamento direktoriaus funkcijas
+370 615 21697
103
Teisės skyrius Kab. nr.
Rūta Palevičienė vedėja
+370 5 2191104
104
Enrika Skodminienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191201
101
Justina Budnikaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191105
105
Olga Pacevičienė patarėja
+370 5 2191102
102
Jurgita Šerpatauskienė patarėja
+370 5 2191202
101
Vaiva Pangonienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191103
105
Giedrė Klusevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191101
101
Nadežda Kučaidze vyriausioji specialistė
+370 5 2191182
102
Personalo skyrius Kab. nr.
Onutė Kacevičienė vedėja
+37061819126
106
Rita Jucienė vyriausioji specialistė
+370 614 61503
108
Daina Kiršanskienė vyriausioji specialistė
+370 697 57509
107
Aira Dudėnienė vyriausioji specialistė
+370 612 34983
107
Lina Bernatavičienė vyriausioji specialistė
+370 618 49445
108
Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyrius Kab. nr.
Vanda Kerpauskaitė vedėja
+370 5 2191113, +37069817475
113
Gintas Nugaras vedėjo pavaduotojas
+37068730722
175
Aušra Ustinavičiūtė vyriausioji redaktorė
+370 5 2191118
118
Antanas Matakanskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191113
113
Ingrida Radzevičienė vyriausioji specialistė
+370 665 00211
175
Edmundas Rupšlaukis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191172
172
Darius Cibulskis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191193, +37067885296
175
Erika Marcinkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191196
113
Reda Asakavičiūtė vyriausioji redaktorė
+370 5 2191222
118
Gražvydas Vaitiekūnas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191113
113
Jolanta Markevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191117
117
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
+370 666 32865
A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius
109
Danguolė Baliukynienė vyriausioji specialistė
+370 666 32799
109
Kristina Makauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191117
117
Rima Skeirienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191197
118
Turto valdymo skyrius Kab. nr.
Elona Varanauskienė vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjos funkcijas
+370 616 52594
240
Rūta Jablonskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191223
243
Laura Jankauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191243
243
Rita Jusienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191223
243
Danutė Kirsnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191178
243
Buhalterinės apskaitos skyrius Kab. nr.
Liudmila Taškina vedėja
+370 5 2191111, +37068601743
111
Natalija Kraujalienė vyriausioji specialistė
+370 612 87169
119
Daiva Lazauskaitė vyriausioji specialistė
+370 664 46351
109a
109a
Jurgita Mickevičienė vyriausioji specialistė
+370 615 43579
111
Vilma Mureikienė patarėja
+370 5 2191131
111
Lolita Čepulytė-Stoškienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191219
109a
109a
Liudvika Ratiukienė vyriausioji specialistė
+370 661 05 205
119
Ilona Žarnovskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191110
110
Jevgenija Ždanova vyriausioji specialistė
+370 612 71746
119
Lina Bandzevičiūtė vyresnioji specialistė
+370 614 30681
110
Rita Barauskaitė vyresnioji specialistė
+370 697 57105
110
Jurgita Čiutienė vyriausioji specialistė
+370 687 17687
109a
109a
Kristina Vasilkovienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191139
109a
109a

Struktūra