Teisinė informacija

Tarptautiniai susitarimai

Atnaujinta: 2020 09 17
Armėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje.
Pasirašyta: 2012 02 22
Baltarusija Sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.
Pasirašyta: 2008 01 24
Įsigaliojo: 2010 11 28
Skelbta: 2010 Nr. 139-7150
Bulgarija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 04 10
Įsigaliojo: 1997 11 27
Skelbta: 1998 Nr. 3
Brazilija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: Brazilija 2008-07-16.
Įsigaliojo: 2010-05-17.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 60-2962

Čekija

Susitarimas dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 2000 03 31
Įsigaliojo: 2000 09 29

Skelbta: 2000 Nr. 87

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
Pasirašyta: 2011 11 16

Europos Sąjunga Konvencija apibrėžianti Europos mokyklų statutą
Pasirašyta: 2004 12 13
Įsigaliojo: 2005 09 01
Skelbta: 2004 Nr. 178
Filipinai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: Manila, 1995-09-25.
Įsigaliojo: 2005-02-04.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 31-978.

Flandrija 2013-2015 m. bendradarbiavimo programa įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimą.
Pasirašyta: 2012-11-07
Įsigaliojo: 2012-11-07
Graikija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 02 24
Įsigaliojo: 1998 09 24
Skelbta: 1999 Nr. 53
Gruzija Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje.
Pasirašyta: 1996 04 12
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
Indija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 2001 02 20
Įsigaliojo: 2005 04 08
Skelbta: 2004 Nr. 170
Ispanija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1995 11 22
Įsigaliojo: 1997 12 17
Skelbta: 1997 Nr. 111

Italija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse.
Pasirašyta: 1996 04 04
Įsigaliojo: 1998 05 08
Skelbta: 1997 Nr. 12
Izraelis

Bendardarbiavimo programą švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2012-2014 m.
Pasirašyta: 2012-03-06
Įsigaliojo: 2012-03-06

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1994 10 02
Įsigaliojo: 1998 02 27
Skelbta: 1998 Nr. 10

JAV

Susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje.
Pasirašyta: 2018 06 25
Ratifikuota: 2018 12 18, Įstatymas Nr. XIII-1797
Skelbta: TAR 2019 01 30, i.k. 2019-01370
Įsigaliojo: 2019-02-26.

Susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso.
Pasirašyta: 2002 06 14
Įsigaliojo: ratifikuota 2005 06 16
Skelbta: 2003 Nr. 97, 2005 Nr. 82

Susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo.
Pasirašyta: 2002 10 15
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Susitarimo memorandumas dėl Fulbraito (Fulbright) akademinių mainų programos.
Pasirašyta: 2008 01 31
Įsigaliojo: 2008 01 31

Jungtinė Karalystė

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 11 08
Įsigaliojo: 1998 04 01
Skelbta: 1998 Nr. 10
Kazachstanas Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 2011 10 06
Įsigaliojo: 2013 12 09
Kinija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos švietimo ministerijos susitarimai dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo Lietuvių k. / Anglų k.
Pasirašyta: 2015-04-27
Įsigaliojo: 2015-11-09

Susitarimas dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1992 04 22
Įsigaliojo: 1992 04 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 11 08
Įsigaliojo: 1993 11 08
Skelbta: 1994 Nr. 70

Kolumbija Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1995 04 28
Įsigaliojo: 2001 08 20
Skelbta: 2001 Nr. 83
Kroatija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros Švietimo ir Mokslo srityse
Pasirašyta: 2007 12 05
Įsigaliojo: 2008 04 02
Lenkija

2019 m. lapkričio 20 d. Varšuvoje pasirašytos deklaracijos dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo įgyvendinimo planas

Deklaracija dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo 

Sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų.
Pasirašyta: 1997 02 14
Įsigaliojo: 1997 12 01
Skelbta: 1997 Nr. 106

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 12 17
Įsigaliojo: 2000 01 05
Skelbta: 2000 Nr. 29

Sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.
Pasirašyta: 1999 12 16
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Sutartis dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, dalinių studijų, aukštojo mokslo kvalifikacijų bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo.
Pasirašyta: 2005 03 09

Liuksemburgas Dėl bendradarbiavimo kultūros, Švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityje
Pasirašyta: 2010 11 18
Meksika Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2002 01 24
Įsigaliojo: 2003 07 04
Skelbta: 2003 Nr. 54
Moldova

Susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukstuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01411

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01409

Mongolija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Pasirašyta: 2003 06 27
Įsigaliojo: 2007 03 13
Skelbta: 2007 Nr. 34
Prancūzija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
Pasirašyta: 2003 04 04
Skelbta: 2004 Nr. 30
Rumunija

Susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1995 09 19
Įsigaliojo: 1997 11 28
Skelbta: 1998 Nr. 3

Susitarimas dėl bendradarbiavimos ekonomikos ir prekybos ir ryšių mokslinio ir techninio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1992 06 10
Įsigaliojo: 1992 09 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Serbija ir Juodkalnija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2003 08 27
Skelbta: 2005 Nr. 85
Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.

Slovėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 11 14
Įsigaliojo: 2002 01 02
Skelbta: 2002 Nr. 13
Suomija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 11 10
Įsigaliojo: 1999 07 09
Skelbta: 2000 Nr. 29
Švedija Sutartis dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 1994 05 05
Įsigaliojo: 1994 07 01
Skelbta: 1994 Nr. 55

Šventasis Sostas

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje.
Pasirašyta: 2000 05 05
Įsigaliojo: 2000 09 16
Skelbta: 2000 Nr. 67

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo 
Pasirašyta: 2012 06 08
Įsigaliojo: 2012 10 23
Skelbta: 2012, Nr.118-5945

Turkija

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje.
Pasirašyta: 1994 07 11
Įsigaliojo: 1999 05 28
Skelbta: 1999 Nr. 53

Pagrindų programa dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno, jaunimo ir sporto, žiniasklaidos ir bendravimo su žmonėmis srityse
Pasirašyta: 2009 02 20

Ukraina

Susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo
Pasirašyta: 2009 11 26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1993 08 04
Įsigaliojo: 1993 08 04
Skelbta: 1994 Nr. 23

Uzbekistanas

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityje.
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 06 07
Skelbta: 1995 Nr. 55

Susitarimas dėl bendradarbiavimo Švietimo, Mokslo ir Technologijų srityje
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 08 28
Skelbta: 1995 Nr. 90-2020

Valonija (Belgija)

Bendradarbiavimo susitarimas
Pasirašyta: 2002 10 02
Įsigaliojo: 2004 04 14
Skelbta: 2004 Nr. 30

Venesuela

Kultūrinio pasikeitimo ir bendradarbiavimo programa.
Pasirašyta: 1992 09 16
Įsigaliojo: 1992 09 16

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 07 19
Įsigaliojo: 1993 07 19
Skelbta: 1994 Nr. 44

Vengrija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 1997 10 07
Įsigaliojo: 1999 06 21
Skelbta: 1999 Nr. 82
Vokietija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
Pasirašyta: 1993 07 21
Įsigaliojo: laikinai taikoma nuo 1994 08 05

Susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
Pasirašyta: 2009-05-15
Įsigaliojo: 2010-06-30
Skelbta: 2009 Nr. 108

Susitarimas dėl stažuotojų įdarbinimo jų specialybės bei kalbos žinioms gilinti.
Pasirašyta: 1993 08 20
Įsigaliojo: 1993 08 20
Skelbta: 1994 Nr. 23

Trišalė (Estija ir Latvija)

Sutartis dėl bendros švietimo erdvės sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo).
Pasirašyta: 1998 07 10
Įsigaliojo: 2000 07 16
Skelbta: 2000 Nr. 53

Sutartis dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje.
Pasirašyta: 2000 02 18
Įsigaliojo: 2001 04 01
Skelbta: 2001 Nr. 4

Sutartis dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse.
Pasirašyta: 2000 12 08
Įsigaliojo: 2001 07 06
Skelbta: 2001 Nr. 73

UNESCO

Bendradarbiavimo memorandumas.
Pasirašyta: 1996 05 21
Įsigaliojo: 1996 05 21

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacija (CERN)

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
Pasirašyta: 2004 11 04 (Pratęstas iki 2019-11-09)
Įsigaliojo: 2004 11 09
Skelbta: 2004 Nr. 171

Bendradarbiavimo  susitarimo protokolas P120 dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje
Pasirašyta: 2014 09 26 (Galioja iki 2019 11 09)

Tarpžinybinės sutartys

Armėnija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas prie Armėnijos Respublikos Vyriausybės
Pasirašyta: 2006-04-13

Austrija

Bendradarbiavimo sutartis dėl jungtinio Lietuvos ir Austrijos jaunimo simfoninio orkestro veiklos
Institucija: Šteiermarko žemės vyriausybė
Pasirašyta: 2007 04 18

Sutartis dėl bendradarbiavimo profesinio rengimo srityje
Institucija: Zalcburgo žemės mokyklų taryba
Pasirašyta: 2001 05 28

Baltarusija

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Institucija: Valstybinis mokslo ir technologijų komitetas
Pasirašyta: 2009 09 16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Pasirašyta: Minskas, 1997 m. gruodžio 11 d.

Danija

Komunikatas

Institucija: Danijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-10-10

Gruzija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Gruzijos Respublikos kultūros, paminklų apsaugos ir sporto ministerijos Sporto ir jaunimo departamentas
Pasirašyta: 2007-03-23

Ispanija

Abipusio supratimo memorandumas

Institucija: Katalonijos Vyriausybės Sporto taryba
Pasirašyta: 2004-09-30

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Ampostos (Ispanija) savivaldybė
Pasirašyta: 2007-05-13

Savitarpio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ispanijos Karalystės Aukščiausioji sporto taryba
Pasirašyta: 2011-09-16

Japonija
Memorandumas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje Anglų k. / Lietuvių k.
Institucija: Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija
Pasirašyta: 2018 10 12
 

Jungtinė Karalystė

Komunikatas

Institucija: Jungtinės Karalystės Sporto taryba
Pasirašyta: 1994-08-02

JAV Sutartis dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą
Institucija: Nacionalinė vandenyno ir atmosferos administracija
Pasirašyta: 2002 10 03
Kanada Ketinimų protokolas
Institucija: Kvebeko švietimo, laisvalaikio ir sporto ministerija
Pasirašyta: 2005 06 06
Kinija

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Kinijos Liaudies Respublikos Generalinė sporto administracija
Pasirašyta: 2006-03-16

Lenkija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir aukštojo mokslo srityje
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Protokolas dėl dvišalės komisijos istorijos  mokymo problemoms nagrinėti
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Norvegija

Komunikatas

Institucija: Norvegijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-11-30

Olandija Ketinimų protokolas
Institucija: Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija
Pasirašyta: 2004 02 12
Rusija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Institucija: Rusijos Tarybų Federacinės Respublikos kultūros ministerija
Pasirašyta: 1991 11 08

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2003 10 24

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Rusijos Federacijos valstybinis kūno kultūros, sporto ir turizmo komitetas
Pasirašyta: 2001-12-14

Slovakija Bendradarbiavimo švietimo srityje programa. Lietuviška / Angliška
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2008 06 10
Suomija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Suomijos centrinė sporto sąjunga
Pasirašyta: 1991-04-04

Švedija

Komunikatas

Institucija: Švedijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990 09 11

Šventasis Sostas Susitarimas dėl informavimo apie siuntimo mokyti tikybos netekimą
Institucija: Lietuvos Vyskupų Konferencija
Pasirašyta: 2009 11 06
Ukraina

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2002 03 19

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2011-2015 m. programa
Institucija: Ukrainos valstybinė mokslo, inovacijų ir informatizacijos agentūra
Pasirašyta: 2011 11 22

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ukrainos valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas
Pasirašyta: 1999-05-19

Trišalė (Latvija, Estija)

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1990 10 12

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
Institucija: Kultūros ministerija
Pasirašyta: 1990 12 14

Susitarimas dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2011 12 29

Protokolas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje sutartyje pratęsimo
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1994 04 25

Susitarimo memorandumas dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2012 11 29

Protokolas dėl ketinimų bendradarbiauti

Institucija: Estijos kultūros ministerijos Sporto departamentas ir Latvijos sporto administracija
Pasirašyta: 2004-01-20

Tarptautinės organizacijos

Memorandumas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė nekomercinė švietimo asociacija “Pasaulinis ORT”
Pasirašyta: 2004 09 27

Sutartis dėl dalyvavimo tarptautiniame studentų testavime (PISA) 2006
Institucija: Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (OECD)
Pasirašyta: 2004 08 13

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo šachmatų plėtros švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE)
Pasirašyta: 2011 12 03

Vengrija

Protokolas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1993-03-09

Komunikatas

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1997-04-25

Vokietija

Komunikatas

Institucija: Vokietijos sporto federacija
Pasirašyta: 1993-05-06